Arvot

”RESPECT” viittaa Dingonaturan syvään kunnioitukseen luontoa ja planeettaamme kohtaan. Se ohjaa jokaista aina ympäristöystävällistä päätöstämme, jotka ovat pitkällä aikavälillä meidän sekä eläinten eduksi.

Laadun ja ympäristöystävällisyyden on käytävä käsi kädessä halutessamme tarjota lemmikkieläimillemme terveyttä luonnollisella ympäristöä säästävällä ruokavaliolla.

Olemme PSC-liittoutuman (Pet Sustainability Coalition) jäsen. Tarkoituksenamme on vakiinnuttaa kestävä eri osa-aluiden ympäristöystävällisyyttä edistävä tuki-ja parantamissuunnitelma, alkaen työtiimimme koulutuksesta ja tietoisuuden lisäämisestä herkullisten reseptien valmistukseen saakka. 

Olemme Espanjan ensimmäinen ja ainoa jäseneksi liittynyt yritys, jonka vastuuna on näyttää esimerkkiä ja pyrkiä vetämään Euroopan Petfood-alaa lisäämään tietoisuutta ja heräämään tähän tärkeään tehtävään.

Kehitämme yrityksen ympäristöystävällisyyttä kolmessa eri työalueessa:
ECO-luonnonmukaiset ainekset:
Yksi ensisijaisista tavoitteistamme on vastuullinen ja serfioitu aineksien valinta, joka takaa erilaisten ekosysteemien säilyvyyden. Kolme aluetta:
Kontrolloitu kalastus.
Erilaiset kansainväliset järjestöt (Friend of the sea, ISSF) takaavat, että merestä saatavat aineksemme ovat peräisin ainoastaan kontrolloidusta ja kestävästä kalastuksesta.
Luonnonmukainen viljely.
Jotkut ainesosamme eivät ainoastaan ole 100 % luonnollisia vaan ne ovat myös peräisin todistetusti luonnonmukaisilta luomuviljelmiltä.
Lähiruoka-ainekset: 0 km
Käytämme lähiruoka-aineksia varmistaaksemme niiden tuoreuden sekä estääksemme tuotantopaikkaan kuljetuksen aiheuttaman saastutuksen.
Hiilijalanjäljen kontrollointi:
Huolehdimme hiilijalanjäljestä. Pyrimme vähentämään minimiin tuotteiden valmistuksesta ja kuljetuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt puhtaampaa ilmakehää varten. Toimimme kahdella alueella:
Puhdas energia:
Käytämme valmistuksessa energianlähteenä nesteytettyä maakaasua (LNG), joka on ympäristöystävällisin energian lähde.
Kypsennys hauduttamalla:
Ravintomme kypsennetään hitaasti, höyryttämällä ja hauduttamalla alhaisessa lämpötilassa. Se minimoi valmistuksen hiilijalanjäljen.
ECO-ympäristöystävälliset pakkaukset:
Olemme tietoisia, että päivittäin laitamme liikkeelle tuhansia reseptiruokaamme sisältäviä pakkauksia. Vastuuseemme ja sitoumukseemme kuuluvat myös, miten ne valmistetaan sekä niiden käytön jälkeinen kierrätys:
Metsäkatoa vastaan serfioidut pakkaukset.
Käytetyt materiaalit ovat alkuperäisin kansainvälisellä tasolla todistetusti kontrolluidusta metsänhakkuusta.
Kierrätettävät Ecoembes-sertifioidut pakkaukset.
Dingonatura on liittynyt Ecoembes-järjestöön (kierrätyksen avulla ympäristön säästöä ja suojelua tukeva ympäristöorganisaatio). Tällä tavalla korvaamme pakkaustemme kierrätyksen taloudellisen kulun ja edesautamme, että ne ovat ympäristövällisiä käytön jälkeenkin.
dingo natura Asiakkaan alue