ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η DINGONATURA, SL (στο εξής, "DINGONATURA"), έχει έδρα στο Calle de la Electrónica, 16 Polígono la Ferreria, Montcada i Reixac 08110, Βαρκελώνη, Ισπανία, με ΑΦΜ B-62546791, και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων υιοθετώντας όλους τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες ασφαλείας που εξασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων των χρηστών.

Η DINGONATURA δηλώνει ρητώς ότι τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται με ασφάλεια και αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη προσοχή, επιπλέον δε, εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

ΙΙ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να ακολουθήσετε τις ακόλουθες συστάσεις:

  • Χρησιμοποιήστε κωδικούς πρόσβασης με ελάχιστο μέγεθος 8 χαρακτήρων, αλφαριθμητικών και με χρήση πεζών-κεφαλαίων.
  • Να έχετε πάντα σωστά εγκατεστημένο και συνεχώς και σωστά ενημερωμένο ένα λογισμικό προστασίας από ιούς στον υπολογιστή σας, ώστε να είστε βέβαιοι ότι ο υπολογιστής σας είναι απαλλαγμένος από ιούς και malware και spyware εφαρμογές που θέτουν σε κίνδυνο την περιήγηση σας στο Διαδίκτυο, καθώς και τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή.
  • Διαβάστε και μελετήστε προσεκτικά τα νομικά κείμενα της DINGONATURA που είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Αυτή η πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής διέπει την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας www.dingonatura.com (εφεξής «Ιστοσελίδα»), που ανήκει στην DINGONATURA.

Η DINGONATURA δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από τους χρήστες είναι απολύτως απαραίτητα και θα διατηρούνται για πάντα και δεν θα διαγράφονται όσο η διαγραφή τους δεν ζητείται από τον ενδιαφερόμενο.

Τα δεδομένα αυτά είναι εκείνα που παρέχονται ή εκείνα που μπορούν να συλλεχθούν και να περιέλθουν στην ιδιοκτησία της ιστοσελίδας της DINGONATURA, μέσα από φόρμες επικοινωνίας ή μέσω οποιουδήποτε άλλου σχετικού τρόπου.

Όλα τα πεδία των εντύπων συλλογής δεδομένων πρέπει να είναι συμπληρωμένα (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά), έτσι ώστε η παράλειψη οποιουδήποτε από αυτά θα συνεπάγεται την αδυναμία να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το αίτημά σας ή να παρέχουμε τις υπηρεσίες.

Η DINGONATURA σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου θα ενσωματωθούν σε ένα αυτοματοποιημένο συστημα συλλογής προσωπικών δεδομένων που είναι εγγεγραμμένο στη Γενική Γραμματεία Προστασίας Δεδομένων της Ισπανικής Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων, και για το οποίο η εταιρία είναι υπεύθυνηη DINGONATURA και αυτό, είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων.

(i) Σκοπός της επεξεργασίας:

Μπορείτε να επιτρέψετε και συναινείτε ρητά προς την DINGONATURA για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Αναγνώρισή σας ως χρήστη κατά τη στιγμή της εγγραφής στην Ιστοσελίδα.
  2. Παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τον χρήστη μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
  3. Ενημέρωση σχετικά με τις πιθανές προσφορές και εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες της DINGONATURA.
  4. Επίλυση τυχόν ερωτήσεων ή αποριών των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της DINGONATURA, άμεση ανταπόκριση με ευελιξία, αξιοπιστία και ταχύτητα στις οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή προτάσεις που θέλετε να θίξετε.
  5. Αποστολή ενημερωτικών δελτίων.

Η DINGONATURA μπορεί να σας στέλνει ενημερωτικά δελτία που αφορούν σε μάρκετινγκ και προώθηση των ανακοινώσεων που αφορούν υπηρεσίες της DINGONATURA με επιστολή, τηλέφωνο, e-mail, SMS / MMS, ή με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών για την προστασία δεδομένων και υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

Σύμφωνα με την αρχή του περιορισμού του σκοπού των δεδομένων που συλλέγονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ο χρήστης ενημερώνεται ότι τα δεδομένα του θα πρέπει να συλλέγονται για τους σκοπούς που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς.

(ii) Επεξεργασία των προφίλ:

Επίσης, ο χρήστης συναινεί ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για το προφίλ του και την τμηματοποίηση των δεδομένων του. Η εν λόγω επεξεργασία μπορεί να στοχεύει στην ανάλυση και την παραγωγή των στατιστικών στοιχείων για την γνώση της κυκλοφορίας και τη χρήση της πλατφόρμας από τους χρήστες, καθώς και τον καθορισμό των επιθυμιών και των προτιμήσεών τους ώστε να παρέχονται υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις τους και η προώθηση πληροφοριών να είναι σύμφωνη με τα συμφέροντά τους.

IV.- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

H DINGONATURA έχει νομιμοποιήσει την επεξεργασία των δεδομένων για την εκτέλεση της σύμβασης με την οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα.

Η ανακοίνωση των προσωπικών δεδομένων από τον χρήστη από στην DINGONATURA είναι απαραίτητη προυπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται από την εν λόγω Ιστοσελίδα, και έτσι, η παράλειψη των πληροφοριών θα αποκλείει την παροχή της υπηρεσίας εκ μέρους της DINGONATURA.

Η χρήση δεδομένων που συλλέγονται για σκοπούς μελλοντικής προμήθειας προϊόντων ή / και υπηρεσιών στους χρήστες βασίζεται στη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου μέρους, χωρίς, σε κάθε περίπτωση, η ανάκληση τέτοιας συγκατάθεσης να καθορίζει την εκτέλεση της σύμβασης παροχή υπηρεσιών.

V.- ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα δεδομένα σας δεν θα μεταφερθούν και δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους.

VI.- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται είναι αληθινά και είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την DINGONATURA για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. Ο Χρήστης θα είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την ειλικρίνεια των παρεχόμενων δεδομένων, με την DINGONATURA να διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τις καταχωρημένες υπηρεσίες τον οποιονδήποτε Χρήστη που παρείχε ψευδή στοιχεία, με την επιφύλαξη και των άλλων ενεργειών που προβλέπονται από τον Νόμο.

VII.- ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η DINGONATURA θα ακυρώσει την εγγραφή χρηστών που: (i) περιλαμβάνουν ή προωθούν παράνομο, ανήθικο, άσεμνο ή επιβλαβές υλικό, (ii) προωθούν κάθε είδους διακρίσεις, (iii) στέλνουν μηνύματα "μαζικής αλληλογραφίας", "ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή ακατάλληλης και ανεπιθύμητης αλληλογραφίας" ή "επικοινωνούν σε ομάδες συζήτησης" όταν δεν τους έχει ζητηθεί, (iv) παραβιάζουν τα οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. Επίσης, ο χρήστης συμφωνεί να απέχει από τη χρήση και τη συλλογή δεδομένων από τις λίστες διανομής που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω των πληροφοριών και των υπηρεσιών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς και να στείλει τις εμπορικές επικοινωνίες οποιουδήποτε είδους και με οποιοδήποτε μέσο αυτόκλητης ή μη, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της DINGONATURA ή / και από τους χρήστες της Ιστοσελίδας.

VIII. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Χρήστης αποδέχεται ρητά αυτή την Πολιτική Απορρήτου και ρητά συμφωνεί με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων.

Η DINGONATURA διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του σύμφωνα με τη νομική βάση και η κατηγορηματική συγκατάθεση δίνεται από τον ενδιαφερόμενο.

Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για κάθε εμπορική ή διαφημιστική δήλωση που μπορεί να μεταφέρει, ανά πάσα στιγμή, με κοινοποίηση στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dingonatura.com, ή με επιστολή στη διεύθυνση: Calle de la Electrónica, 16 Polígono la Ferrería, 08110 Montcada i Reixac, Βαρκελώνη, Ισπανία.

IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ARCO)

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης είναι προσωπικά και πρέπει να ασκούνται αποκλειστικά από το χρήστη και αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, στην οποία περίπτωση πρέπει να διατηρούνται μόνο για την άσκηση ή την υπεράσπιση των αξιώσεων.

Οι χρήστες μπορούν να ασκούν δωρεάν και ανά πάσα στιγμή, τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dingonatura.com ή με κανονικό ταχυδρομείο απευθύνεται σε: Calle de la Electrónica, 16 Polígono la Ferrería, 08110 Montcada i Reixac, Βαρκελώνη, Ισπανία. Επικοινωνία με την DINGONATURAπρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:Όνομα και επώνυμο, διεύθυνση για την αλληλογραφία, φωτοαντίγραφο της Εθνικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου, και συγκεκριμένο περιεχόμενο του δικαιώματος που ασκείται.

Οι χρήστες μπορούν να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των δεδομένων τους με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή εμπορικών πληροφοριών ανά πάσα στιγμή.

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε διοικητικής προσφυγής ή δικαστικής προσφυγής, οι χρήστες θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε αρχή ελέγχου, ιδιαίτερα στο κράτος μέλος στο οποίο έχουν τη συνήθη διαμονή τους, στον χώρο εργασίας ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν κρίνουν ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι η κατάλληλη και σύμφωνη με τους κανονισμούς, και στην περίπτωση που δεν βλέπουν ικανοποίηση στην άσκηση των δικαιωμάτων τους. Η εποπτική αρχή, ενώπιον του οποίου υποβλήθηκε η καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την πορεία και την έκβαση της απαίτησης.

V. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ο χρήστης εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται είναι απολύτως αληθινά και είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την DINGONATURA για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. Ο Χρήστης θα είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την ειλικρίνεια των παρεχόμενων δεδομένων, με την DINGONATURA να διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τις καταχωρημένες υπηρεσίες τον οποιονδήποτε Χρήστη που παρείχε ψευδή στοιχεία, με την επιφύλαξη και των άλλων ενεργειών που προβλέπονται από τον Νόμο.

VI. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ DINGONATURA

Η DINGONATURA λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων σας και να αποτρέψει αλλοίωση, απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, δεδομένης της υπάρχουσας τεχνολογίας, την φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και των κινδύνων που εκτίθενται, και όλα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των κανονισμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η DINGONATURA συμφωνεί να συμμορφώνεται με την υποχρέωση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στο αυτοματοποιημένο αρχείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τους δώσει μια ασφαλή επεξεργασία.

VII. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 'Η ΑΛΛΑΓΕΣ

Η DINGONATURA διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τον χρόνο που κρίνει σκόπιμο, και σε μια τέτοια περίπτωση θα το κοινοποιήσει στους χρήστες. Ωστόσο, παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ώστε να διαβάζετε πάντα την τελευταία έκδοση της DINGONATURA περί της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

VIII. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι χρήστες δηλώνουν και βεβαιώνουν ότι έχουν ενημερωθεί για τους όρους που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την αποδοχή και συναινούν στην επεξεργασία τους από την DINGONATURA, κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

dingo natura Περιοχή πελατών