YKSITYISYYSPOLITIIKKA JA TIETOSUOJA

I. ESITTELY JA OIKEUS TIETOON

DINGONATURA, SL (jäljempänä DINGONATURA), jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Calle de la Electrónica, 16 Polígono la Ferreria, Montcada i Reixac 08110, Barcelona, España, ja jonka CIF-numero on B-62546791, vakuuttaa täyttävänsä henkilötietojen suojaa koskevat säännökset ja toteuttavansa kaikki turvallisuusmekanismit ja -menettelyt, joita tarvitaan varmistamaan käyttäjätietojen suoja.

DINGONATURA ilmoittaa, että sen henkilötiedot säilytetään turvallisesti ja käsitellään erittäin huolellisesti, ja vakuuttaa noudattavansa täysin henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä.

II. SUOSITUKSET

Lue huolellisesti ja noudata seuraavia suosituksia:

  • Käytä salasanoja, joiden pituus on vähintään 8 merkkiä, jotka ovat aakkosnumeerisia, ja joissa käytetään sekä isoja että pieniä kirjaimia.
  • Pidä tietokoneesi virustorjuntaohjelmisto asennettuna ja oikein päivitettynä, mikä takaa sen, että tietokoneessasi ei ole haitta- ja vakoiluohjelmia, jotka vaarantavat internet-selauksesi ja tietokoneelle tallennetut tiedot.
  • Tarkista ja lue lakitekstit, jotka ovat saatavilla DINGONATURAn verkkosivustolla.

III. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY. KÄSITTELYN TARKOITUS.

Tämä yksityisyyskäytäntö säätelee palveluihin pääsyä ja niiden käyttöä www.dingonatura.com-verkkosivustolla (jäljempänä "verkkosivusto"), jonka omistaa DINGONATURA.

DINGONATURA ilmoittaa, että käyttäjiltä vaadittavat henkilötiedot ovat ehdottomasti välttämättömiä, ja että ne säilytetään aina silloin, kun asianosainen ei pyydä kyseisten tietojen poistamista.

Tällaiset tiedot ovat niitä, jotka annat tai jotka voidaan kerätä DINGONATURAn omistamalla verkkosivustolla yhteydenottolomakkeiden tai jonkun muun tavan kautta.

Kaikki tietojenkeräyslomakkeiden kentät on pakko täyttää (lukuun ottamatta silloin, kun ilmoitetaan toisin), jolloin jonkun tiedon poisjättäminen johtaa siihen, että emme voi käsitellä pyyntöäsi tai tuottaa sinulle palveluitamme.

DINGONATURA ilmoittaa, että verkkosivuston kautta annetut henkilötiedot sisällytetään automatisoituun henkilötietotiedostoon, joka on kirjattu asianmukaisesti Espanjan tietosuojaviraston yleiseen tietosuojarekisteriin, mistä DINGONATURA on vastuussa, ja mikä täyttää tietosuojasäännökset.

1. Käsittelyn tarkoitukset:

Valtuutat ja annat selkeän suostumuksesi siihen, että DINGONATURA käsittelee henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  1. Tunnistaakseen sinut käyttäjäksi rekisteröintihetkellä verkkosivustolla.
  2. Toimittaakseen käyttäjän yhteydenottolomakkeella pyytämät tiedot.
  3. Ilmoittaakseen mahdollisista myynninedistämisistä ja alennuksista, jotka koskevat DINGONATURAn tuotteita ja palveluita.
  4. Ratkaistaakseen kaikki kysymykset tai huolenaiheet, jotka käyttäjä on tehnyt DINGONATURAn palveluista ja tuotteista vastaamalla luotettavasti ja nopeasti kaikkiin kysymyksiin, huolenaiheisiin tai ehdotuksiin, jotka haluat tuoda esille.
  5. Lähettääkseen uutiskirjeitä.

DINGONATURA voi lähettää sinulle palveluihinsa liittyviä uutiskirjeitä ja kaupallisia ja myynninedistämiseen liittyviä tiedotteita kirjeellä, puhelimella, sähköpostilla, SMS/MMS-viestillä tai muilla vastaavilla sähköisillä viestintävälineillä, mikä tapahtuu niiden sovellettavien säännösten puitteissa, jotka liittyvät tietosuojaan ja tietoyhteiskunnan palveluihin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679,annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016,luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, mukaisesti käyttäjälle ilmoitetaan, että hänen tietojaan kerätään vain edellisissä kappaleissa esitettyjä tarkoituksia varten, ja että tietoja ei käsitellä tavalla, joka olisi ristiriidassa kyseisten tarkoitusten kanssa.

2. Profiilien laatiminen:

Käyttäjä myös suostuu nimenomaisesti henkilötietojensa käsittelyyn profiilien laatimista ja tietojensa ryhmittelyä varten. Mainittujen käsittelyjen tarkoituksena voi olla analysoida ja toteuttaa tilastotietoja jotta tunnistettaisiin se, kuinka käyttäjät liikkuvat alustalla ja käyttävät sitä. Tarkoituksena voi olla myös tunnistaa käyttäjien mieltymyksiä ja suosikkeja, jotta heille voitaisiin tarjota suosikkeihin sovitettuja palveluja sekä mielenkiinnonkohteisiin liittyviä myynninedistämismateriaaleja.

IV. OIKEUTUS

DINGONATURAlla on oikeus käsitellä tietoja toteuttaakseen sopimusta, jonka avulla käyttäjät pääsevät verkkosivustolla tarjottuihin palveluihin.

Käyttäjän täytyy ilmoittaa henkilötietonsa DINGONATURAlle, koska se on välttämätöntä verkkosivustolla tarjottujen palveluiden tuottamiselle, minkä takia tietojen ilmoittamatta jättäminen johtaa siihen, että DINGONATURA ei voi tuottaa palveluita.

Kerättyjen tietojen käyttö, jonka tarkoituksena on mahdollisesti tarjota käyttäjille tuotteita ja/tai palveluja, perustuu asianosaisen antamaan suostumukseen ilman että kyseisen suostumuksen peruminen ehdollistaa missään tapauksessa palvelujentuottamissopimuksen täytäntöönpanon.

V. VASTAANOTTAJAT

Tietojasi ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille.

VI. KÄYTTÄJÄN ANTAMIEN TIETOJEN PAKOLLISUUS TAI VAPAAEHTOIUUS JA TIETOJEN TOTUUDENMUKAISUUS

Käyttäjä vakuuttaa, että annetut henkilötiedot ovat totuudenmukaisia, ja hän on velvollinen ilmoittamaan DINGONATURAlle kaikista kyseisten tietojen muutoksista. Käyttäjä vastaa joka tapauksessa annettujen tietojen totuudenmukaisuudesta varaten DINGONATURAlle oikeuden sulkea pääsy ilmoitettuihin palveluihin jokaiselta vääriä tietoja antaneelta käyttäjältä rajoittamatta muita laissa määriteltyjä toimia.

VII. KIELLETYT KÄYTÄNNÖT

DINGONATURA peruu niiden käyttäjien rekisteröitymisen, jotka 1. liittävät tai edistävät laitonta, moraalitonta, säädytöntä tai haitallista materiaalia; 2. edistävät jonkinlaista syrjintää; 3. lähettävät eteenpäin bulk-postia (massapostia), junk-postia (roskapostia) tai spam-postia (ei-toivottua postia) tai uutisryhmäviestejä, kun niitä ei ole pyydetty; 4. rikkovat jotakin kolmansien osapuolien teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvää oikeutta. Käyttäjä on myös velvollinen kieltäytymään käyttämästä ja keräämästä tietoja jakelulistoista, joihin pääsee verkkosivuston sisältämien tietojen ja palveluiden kautta, joiden tarkoituksena on toteuttaa myynninedistämiseen tai mainostamiseen liittyviä toimintoja. Käyttäjä on velvollinen kieltäytymään myös lähettämästä edelleen mitä tahansa kaupallisia tiedotteita minkä tahansa alustan kautta, joita DINGONATURA ja/tai verkkosivuston käyttäjät eivät ei ole pyytäneet tai aiemmin hyväksyneet.

VIII. DINGONATURAN YKSITYISYYSPOLITIIKAN HYVÄKSYMINEN JA LEGITIMAATIO

Käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti tämän yksityisyyspolitiikan ja antaa selkeän suostumuksensa annettujen henkilötietojen automatisoituun käsittelyyn.

DINGONATURAlla on oikeus käsitellä käyttäjiensä henkilötietoja asianosaisen antaman yksiselitteisen suostumuksen oikeusperustan perusteella.

Käyttäjä voi kuitenkin peruuttaa suostumuksensa jokaisessa hänelle saapuneessa kaupallisessa tai mainostamiseen liittyvässä tiedotteessa ja milloin tahansa lähettämällä ilmoituksen sähköpostiosoitteeseen info@dingonatura.com tai lähettämällä kirjeen osoitteeseen Calle de la Electrónica, 16 Polígono la Ferrería, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona, España.

IV. KÄYTTÖ-, KORJAUS-, PERUUTUS- JA VASTUSTUSOIKEUDET

Käyttö-, korjaus-, peruutus- ja vastustusoikeudet ovat erittäin henkilökohtaisia, ja vain kyseisen käyttäjä voi harjoittaa niitä, mikä on tietosuojasäännösten sisältämien määräysten mukaista.

Käyttäjät voivat tietyissä olosuhteissa pyytää rajoittamaan tietojensa käsittelyä, jolloin niitä säilytetään vain reklamaatioiden harjoittamista tai puolustamista varten.

Käyttäjä voi harjoittaa maksutta ja milloin tahansa henkilötietojensa käyttö-, korjaus-, peruutus- ja vastustusoikeuksia kirjoittamalla sähköpostiosoitteeseen info@dingonatura.com tai lähettämällä tavallisen kirjeen osoitteeseen Calle de la Electrónica, 16 Polígono la Ferrería, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona, España. DINGONATURAlle osoitetussa ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:etunimi ja sukunimet, osoite ilmoituksia varten, kopio kansallisesta henkilötodistuksesta tai passista sekä harjoitetun oikeuden konkreettinen sisältö.

Käyttäjät voivat peruuttaa milloin tahansa antamansa suostumuksen henkilötietojen käyttöön, jonka tarkoituksena on lähettää uutiskirjeitä tai kaupallisia tiedotteita.

Sen kuitenkaan rajoittamatta mitä tahansa muuta hallinnollista oikeuskeinoa tai oikeussuojakeinoa, käyttäjillä on oikeus esittää reklamaatio valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa on hänen tavanomainen asuinpaikkansa, työpaikkansa tai oletetun rikkomuksen tapahtumapaikka, siinä tapauksessa, että käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan ei käsitellä säännösten mukaisesti ja silloin, jos käyttäjä ei ole tyytyväinen hänen oikeuksiensa harjoittamiseen. Valvova viranomainen, jolle reklamaatio on esitetty, ilmoittaa reklamaation esittäjälle reklamaation kulusta ja tuloksesta.

V. KÄYTTÄJIEN ANTAMIEN TIETOJEN TOTUUDENMUKAISUUS JA LAATU

Käyttäjä vakuuttaa, että annetut henkilötiedot ovat tarkkoja ja totuudenmukaisia, ja hän on velvollinen ilmoittamaan DINGONATURAlle kaikista kyseisten tietojen muutoksista. Käyttäjä vastaa joka tapauksessa annettujen tietojen totuudenmukaisuudesta varaten DINGONATURAlle oikeuden sulkea pääsy ilmoitettuihin palveluihin jokaiselta vääriä tietoja antaneelta käyttäjältä rajoittamatta muita laissa määriteltyjä toimia.

VI. DINGONATURAN TOTEUTTAMAT TURVATOIMET

DINGONATURA toteuttaa kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen tietojensa turvallisuuden ja estääkseen niiden muuttamisen, menetyksen, luvattoman käsittelyn tai pääsyn niihin ottaen huomioon tekniikan tilan, tallennettujen tietojen luonteen ja riskit, joille ne altistuvat, noudattaen täysin henkilötietosuojasäännösten määräyksiä.

DINGONATURA sitoutuu noudattamaan automatisoituun henkilötietotiedostoon sisältyvien henkilötietojen salassapito- ja luottamuksellisuusvelvollisuutta sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja käsittelemään niitä turvallisesti.

VII. MUUTOKSET TAI VAIHDOKSET

DINGONATURA pidättää oikeuden tarkistaa yksityisyyspolitiikkansa silloin, kun se katsoo sen sopivaksi, jolloin siitä ilmoitetaan käyttäjille. Tarkista kuitenkin kyseinen tietosuojalausunto säännöllisesti lukeaksesi DINGONATURAn tietosuojapolitiikan uusimman version.

VIII. TIETOON PERUSTUVA LAUSUNTO

Käyttäjä ilmoittaa, että hänelle on ilmoitettu henkilötietosuojaan liittyvistä ehdoista, ja hyväksyy ja suostuu siihen, että DINGONATURA käsittelee niitä tässä yksityispolitiikassa esitetyssä muodossa ja tarkoituksissa.

dingo natura Asiakkaan alue