ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η Νομική Γνωστοποίηση ρυθμίζει την πρόσβαση, την πλοήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας www.dingonatura.com (στο εξής η Ιστοσελίδα). 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Σε συμμόρφωση με την υποχρέωση των πληροφοριών σας ενημερώνουμε ότι η Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της εταιρείας DINGONATURA, SL (στο εξής, DINGONATURA), μια εταιρία ισπανικού δικαίου, που λειτουργεί με ΑΦΜ B-62546791, με έδρα στην Calle de la Electrónica, 16 Polígono la Ferrería, 08110 Montcada i Reixac, Βαρκελώνη, Ισπανία, και η οποία είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Βαρκελώνης, τόμος 33566, Φύλλο 182, Τμήμα Γενικές Εταιρείες, Σελίδα B2230460.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της παρακάτω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@dingonatura.com

ΙΙ. ΧΡΗΣΤΕΣ

Πρόσβαση ή / και χρήση της Ιστοσελίδας αποδίδει την κατάσταση του χρήστη, και αποδέχεται, από την εν λόγω πρόσβαση ή / και χρήση, αυτήν την Νομική Γνωστοποίηση.

ΙΙΙ. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε ένα πλήθος κειμένων, γραφικών, γραφήματα, σχέδια, κωδικοί, λογισμικό, φωτογραφίες, μουσική, βίντεο, ήχους, βάσεις δεδομένων, εικόνες, τις εκφράσεις και τις πληροφορίες (στο εξής «Περιεχόμενο») που ανήκει στην DINGONATURA ή σε τρίτα μέρη στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η ευθύνη αυτή επεκτείνεται στο αρχείο, εάν υπάρχει, που απαιτείται για να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα.

Ο χρήστης συμφωνεί να κάνει κατάλληλη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, οι χρήστες δεν πρέπει:

  1. Να εγγράφουν ή κοινοποιούν στοιχεία που δεν είναι αληθή, ακριβή, πλήρη και / ή μη ενημερωμένα, ή να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας το όνομα, πληροφορίες αναγνώρισης ή τον κωδικό ενός άλλου χρήστη ή μέσω πλαστοπροσωπίας οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας.
  2. Χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα για δόλιους σκοπούς, ή που σχετίζονται με ποινικές ή παράνομες δραστηριότητες κάθε είδους.
  3. Για να δημιουργήσουν ένα προφίλ ή να χρησιμοποιήσουν την Ιστοσελίδα για την αποστολή, χρήση ή επαναχρησιμοποίηση υλικού ή που περιέχει παράνομες, προσβλητικές, πορνογραφικές, καταχρηστικές, ανήθικες, δυσφημιστικές, άσεμνες ή απειλητικές πληροφορίες οποιουδήποτε είδους ή που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή απορρήτου σε τρίτους ή του οποίου το περιεχόμενο περιέχει ιούς υπολογιστών, πολιτική προπαγάνδα, διαφημιστικό περιεχόμενο, αλληλογραφία, μαζική αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο είδος "spam" και, γενικά, κάθε είδους ταλαιπωρία ή άσκοπη ταλαιπωρία.
  4. Να κατεβάζουν, να φορτώνουν ή να διανέμουν με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο ή τις εφαρμογές που μπορεί να παραβιάζουν την οποιαδήποτε νομοθεσία ή που αφορούν κάθε παράβαση οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Η DINGONATURA διατηρεί το δικαίωμα να ερευνήσει και να αναφέρει την οποιαδήποτε συμπεριφορά που αναφέρεται σύμφωνα με το νόμο και να συνεργάζεται με τις αρχές στη διερεύνηση αυτών των δράσεων.

Η DINGONATURA διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί κάθε προσπάθεια για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, να τερματίσετε λογαριασμούς, να αφαιρέσετε ή να τροποποιήσετεν το περιεχόμενο, ή να ακυρώσει την παροχή υπηρεσιών σε περιπτώσεις όπου λαμβάνει χώρα ακατάλληλη χρήση της Ιστοσελίδας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και του γραφιστικού σχεδιασμού της graphic design) είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της DINGONATURA και είναι για την αποκλειστική άσκηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της ιδίας.

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος 1/1996, της 12ης Απριλίου, για την έγκριση του αναθεωρημένου κειμένου του Νόμου Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχει εγκριθεί, καθώς και του νόμου 17/2001, της 7ης Δεκεμβρίου, περί εμπορικών σημάτων και πρόσθετη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η αναπαραγωγή, μετάδοση, προσαρμογή, μετάφραση, διανομή, δημόσια επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων διάθεσης, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση και / ή τροποποίηση, εν όλω ή απαγορεύεται εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη άδεια της DINGONATURA οποιουδήποτε περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα της.

Η DINGONATURAδεν χορηγεί καμία άδεια ή άδεια χρήσης οποιουδήποτε είδους πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή το δικαίωμα που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες ή το περιεχόμενο.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την DINGONATURA μέσω της Ιστοσελίδας της, θα πρέπει να θεωρούνται από τον χρήστη ως κατευθυντήρια γραμμή, αλλά μπορεί να εκτιμηθεί και ως καθοριστικός παράγοντας για τη λήψη αποφάσεων, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση που μπορεί να επαληθευτεί με τον ίδιο στο θέμα αυτό.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα είναι οι τρέχουσες κατά την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Η DINGONATURA διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, να περιορίσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες χωρίς προειδοποίηση. Ειδικά, η DINGONATURA διατηρεί το δικαίωμα να εξαλείψει, να περιορίσει ή να εμποδίσει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της, όταν προκύψουν τεχνικές δυσκολίες από γεγονότα ή καταστάσεις πέρα ​​από αυτά που ελέγχει η DINGONATURA που, κατά τη γνώμη της, θα μειώσουν ή θα ακυρώσουν τα πρότυπα ασφαλείας που θεσπίζονται για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Η DINGONATURA δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση που οι χρήστες μπορούν να κάνουν με το περιεχόμενοι και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Κατά συνέπεια, η DINGONATURA δεν εγγυάται ότι η χρήση που οι χρήστες μπορούν να κάνουν με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ανάλογα με την περίπτωση που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα συμμορφώνονται με την παρούσα Νομική Γνωστοποίηση, ούτε ότι το κάνουν με επιμέλεια.

5.2 Μέτρα ασφαλείας

Η DINGONATURA δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, στο μέτρο των δυνατοτήτων της και βάσει της υπάρχουσας τεχνολογίας, που επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας της, καθώς και την απουσία ιών και επιζήμιων στοιχείων. Ωστόσο, η DINGONATURA δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για: (i) τη συνέχεια και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών, (ii) την απουσία λαθών σε αυτά τα περιεχόμενα ή τη διόρθωση των τυχόν ελαττωμάτων που μπορεί να προκύψουν, (iii) την απουσία ιών ή / και άλλα επιβλαβών στοιχείων, (iv) ζημιές που προκλήθηκαν από οποιοδήποτε πρόσωπο που παραβαίνει και παραβιάζει τα συστήματα ασφαλείας της DINGONATURA.

5.3 Αναστολή των Υπηρεσιών

Η DINGONATURA μπορεί να αναστείλει προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση, την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, λόγω συντήρησης, επισκευής, ανακαίνισης ή βελτίωσης. Ωστόσο, όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, η DINGONATURA θα ενημερώνει τον χρήστη, εκ των προτέρων, για την προβλεπόμενη ημερομηνία για την αναστολή των υπηρεσιών.

5.4 Υπερσύνδεσμοι

Η DINGONATURA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα της και που μπορεί να οδηγήσουν τον χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες στις οποίες η DINGONATURA δεν έχει κανέναν έλεγχο, έτσι ώστε ο χρήστης να προχωρήσει με δική του ευθύνη για το περιεχόμενο και τους όρους χρήσης που διέπουν αυτές.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Οι όροι αυτής της Νομικής Γνωστοποίησης θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να μεταβληθούν, η δε DINGONATURA μπορεί να κάνει αυτές τις αλλαγές που πρέπει να κοινοποιούνται στον χρήστη.

Η DINGONATURA μπορεί να διαγράψει, να προσθέσει ή να αλλάξει τόσο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχει, όσο και καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εμφανίζονται ή όπως παρουσιάζονται και βρίσκονται. Είναι κατανοητό ότι είναι σε ισχύ, αυτοί οι όροι που δημοσιεύονται εκείνη την εποχή, κατά την οποία ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και στην Ιστοσελίδα της DINGONATURA.

Παρά τα ανωτέρω, η DINGONATURA θα ενημερώνει τους χρήστες για τις αλλαγές σε αυτήν την Νομική Γνωστοποίηση και στην Πολιτική της περί Απορρήτου.

Η πρόσβαση ή / και η χρήση του δικτυακού τόπου και της ιστοσελίδας πρέπει να ερμηνεύεται ως αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των όρων της παρούσας Νομικής Γνωστοποίησης και, ενδεχομένως, τις αλλαγές που γίνονται σε αυτήν.
dingo natura Περιοχή πελατών