OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämä oikeudellinen huomautus säätelee verkkosivustolle www.dingonatura.com (jäljempänä sivusto) pääsyä ja sen selailua ja käyttöä. 

TIEDONSAANTIOIKEUS

Tiedotusvelvollisuutta noudattaen ilmoitamme, että verkkosivusto on DINGONATURA OY:n (jäljempänä DINGONATURA) omistama, joka on Espanjan lainsäädännön mukaisesti muodostettu liikeyritys, ja jonka CIF-numero on B-62546791, ja jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Calle de la Electrónica, 16 Polígono la Ferrería, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona, España, ja joka on rekisteröity Barcelonan kaupparekisteriin nidoksen 33566 lehden 182   ​​pääyhtiöosaston lehdelle B2230460.

Voit ottaa yhteyttä meihin seuraavan sähköpostiosoitteen kautta: info@dingonatura.com
KÄYTTÄJÄT

Verkkosivustolle pääsyn ja/tai sen käytön myötä sinut liitetään käyttöehtoihin ja hyväksyt kyseisen pääsyn ja/tai käytön kautta tämän oikeudellisen huomautuksen.

III. VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ

Verkkosivusto voi tarjota pääsyn moniin teksteihin, grafiikkoihin, piirustuksiin, muotoiluihin, koodeihin, ohjelmistoihin, valokuviin, musiikkeihin, videoihin, ääniin, tietokantoihin, kuviin, ilmauksiin ja tietoihin (jäljempänä sisällöt), jotka kuuluvat DINGONATURAlle tai kolmansille osapuolille, joihin käyttäjä voi päästä.

Käyttäjä on vastuussa verkkosivuston käytöstä. Tämä vastuu ulottuu rekisteriin, joka on tarvittaessa välttämätön, jotta päästään verkkosivulla oleviin sisältöihin tai palveluihin.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivuston tarjoamia sisältöjä ja palveluja asianmukaisesti ja ilmoitetulla, mutta ei rajoittavalla tavalla. Käyttäjät eivät saa:

  1. Rekisteröidä tai ilmoittaa tietoja, jotka eivät ole totuudenmukaisia, tarkkoja, täydellisiä ja/tai päivitettyjä, mennä verkkosivustolle käyttäen toisen käyttäjän nimeä, tunnistetietoja tai salasanaa tai esiintyä jonakin toisena henkilönä tai jollakin toisella tunnisteella.
  2. Käyttää verkkosivustoa petoksellisiin tarkoituksiin tai mihin tahansa rangaistuksellisiin rikoksiin tai laittomiin toimiin.
  3. Luoda itselleen profiilia tai käyttää verkkosivustoa siihen tarkoitukseen, että lähetetään, käytetään tai käytetään uudestaan materiaalia, joka on laitonta, loukkaavaa, pornografista, sopimatonta, säädytöntä, halventavaa, siveetöntä tai jollain tavalla uhkaavaa, tai joka sisältää sellaisia tietoja, tai materiaalia, joka saattaa rikkoa tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai luottamuksellisuutta, yksityisyyttä tai mitä tahansa muita oikeuksia, tai joka on muulla tavalla vahingollinen tai moitittava kolmansille osapuolille, tai joiden sisältö sisältää tietokoneviruksia, poliittista propagandaa, mainontaan liittyvää sisältöä, ketjukirjeitä, massapostien tai jonkun muunlaisen spam-postin ja yleensä minkä tahansa häiriön tai tarpeettoman sopimattomuuden lähettämistä.
  4. Ladata, lähettää tai jakaa millä tahansa muulla tavalla sisältöjä tai sovelluksia, jotka voivat rikkoa mitä tahansa voimassa olevaa lainsäädäntöä, tai jotka saattavat loukata minkä tahansa osapuolen mitä tahansa oikeutta.

DINGONATURAlla on lain mukaisesti oikeus tutkia ja ilmiantaa mikä tahansa mainituista käytöksistä ja tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa kyseisten toimien tutkinnassa.

DINGONATURA pidättää oikeuden hylätä minkä tahansa yrityksen pääsy verkkosivustolle, peruuttaa tilejä, poistaa tai muokata sisältöjä, tai peruuttaa palvelujen tuottaminen niissä tapauksissa, joissa verkkosivustoa käytetään väärin.

HENKINEN OMAISUUS

Tämän verkkosivuston sisällön ja sen graafisen muotoilun kaikki tekijänoikeudet ovat DINGONATURAn yksinomaista omaisuutta, ja se vastaa niiden nautintaoikeuksien yksinomaisesta harjoittamisesta.

Tämän vuoksi ja kuninkaan asetuksen 1/1996, joka on annettu 12. huhtikuuta, jolla hyväksytään tekijänoikeuslain uudelleenlaadittu teksti, sekä lain 17/2001, joka on annettu 7. joulukuuta, tavaramerkeistä ja teollis- ja tekijänoikeuksista annetusta täydentävästä lainsäädännöstä, mukaan yhtiö kieltää verkkosivustolle sisältyvän sisällön kaikenlaisen kopioinnin, siirron, mukauttamisen, kääntämisen, jakamisen, julkisen tiedottamisen, joka sisältää saataville asettamisen keinot, tai kaikenlaisen muun kokonaisen tai osittaisen käytön ja/tai muuttamisen ilman DINGONATURAn aikaisemmin antamaa lupaa.

DINGONATURAei myönnä minkäänlaista lisenssiä tai käyttölupaa teollis- ja tekijänoikeuksiinsa tai mihin tahansa muuhun omistukseen tai oikeuteen, joka liittyy verkkosivustoon tai sen palveluihin tai sisältöihin.

VASTUU JA VAKUUDET

5.1 Verkkosivustolla saatavilla olevat tiedot

Käyttäjän on pidettävä DINGONATURAn verkkosivujensa kautta antamia tietoja suuntaa-antavina, ilman että niitä voidaan pitää määräävänä tekijänä päätöksenteossa kieltäytyen kaikesta käyttöön liittyvästä vastuusta, joka voidaan todentaa samalla sellaisessa merkityksessä.

Verkkosivustolle sisältyvät tiedot ovat totuudenmukaisia viimeisimmän päivityksen päivämääränä. DINGONATURA pidättää oikeuden päivittää, muuttaa tai poistaa verkkosivustolle sisältyviä tietoja, ja se voi myös rajoittaa tai estää pääsyn kyseisiin tietoihin ilman aikaisempaa ilmoitusta. DINGONATURA pidättää erityisesti oikeuden poistaa, rajoittaa tai estää pääsyn verkkosivustolleen, kun tekniset vaikeudet johtuvat DINGONATURAlle vieraista tapahtumista tai olosuhteista, jotka sen kriteereiden mukaisesti vähentävät tai mitätöivät turvallisuuden standarditasot, jotka on toteutettu kyseisen verkkosivuston asianmukaisen toiminnan takia.

DINGONATURA ei vastaa käytöstä, jonka käyttäjät voivat kohdistaa verkkosivustolle sisältyviin sisältöihin ja palveluihin. Sen mukaisesti DINGONATURA ei takaa, että käyttö, jonka käyttäjät voivat kohdistaa sisältöihin ja palveluihin, jotka tarvittaessa sisältyvät verkkosivustolle, on tämän oikeudellisen huomautuksen mukaista, tai että se tehdään huolellisesti.

5.2 Turvatoimet

DINGONATURA ilmoittaa, että se on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet, jotka mahdollistavat mahdollisuuksiensa ja tekniikan tilan mukaisesti yhtiön verkkosivun oikean toiminnan sekä virusten ja haitallisten komponenttien poissaolon. DINGONATURA ei kuitenkaan voi olla vastuussa seuraavista asioista: 1. sisältöjen ja palveluiden jatkuvuus ja saatavuus; 2. virheiden poissaolo kyseisistä sisällöistä tai minkä tahansa, mahdollisesti tapahtuvan virheen korjaaminen; 3. virusten ja ja/tai muiden haitallisten komponenttien poissaolo; 4. vahingot tai haitat, jotka aiheuttaa joku henkilö, joka vahingoittaa DINGONATURAn turvajärjestelmiä.

5.3 Palveluiden keskeyttäminen

DINGONATURA voi keskeyttää väliaikaisesti ilman aikaisempaa ilmoitusta pääsyn verkkosivustolle ylläpito-, korjaus-, päivitys- tai parantamistoimenpiteiden takia. DINGONATURA voi kuitenkin aina olosuhteiden salliessa ilmoittaa käyttäjälle riittävän aikaisin palvelujen keskeyttämisen suunnitellun ajankohdan.

5.4 Hyperlinkit

DINGONATURA ei ota mitään vastuuta verkkosivustolla olevista linkeistä muille sivustoille, jotka voivat johtaa käyttäjän muille verkkosivustoille, joita DINGONATURA ei valvo millään lailla, joten käyttäjä käyttää yksinomaisella vastuullaan kyseisten verkkosivustojen sisältöä niiden ehtojen mukaisesti.

KESTO JA MUUTTAMINEN

Tämän oikeudellisen huomautuksen ehdot ovat totuudenmukaisia siihen saakka, kunnes ne muutetaan; DINGONATURA voi tehdä nämä muutokset, jotka ilmoitetaan käyttäjälle.

DINGONATURA voi poistaa, lisätä tai vaihtaa sekä tuottamansa sisällöt että palvelut ja myös tavan, jolla ne sijoitetaan tai tuotetaan. Ehtoja pidetään totuudenmukaisina sillä hetkellä, kun käyttäjä menee DINGONATURAn verkkosivustolle.

Edellä mainitusta huolimatta DINGONATURA ilmoittaa käyttäjille tässä oikeudellisessa huomautuksessa ja yksityisyyspolitiikassaan esitetyistä muutoksista.

Verkkosivustolle pääsyä ja/tai sen käyttöä pidetään käyttäjän hyväksymisenä tässä oikeudellisessa huomautuksessa esitetyille ehdoille ja niihin  tarvittaessa tehdyille muutoksille.

dingo natura Asiakkaan alue